STEALTH Laseralignment Hyatt industries & Hamar Laser & GD-Instruments +45 2612 1111 in Scandinavia brigs new 2009 most advances no #-1 Laseropretning Laser Opretning uppriktning Alignment Aksel Axel Koblinger koplingar
 
NOR-PRO Lasers - 6-D Measuremets, Alignment & Calibration

 

Center for Thermography, Laser Technic, Metrology, 3-D & 6-D Measurements & Power Transmissions.

Centrering - Boring - Lejer Måling med HLI :

Under udarbejdelse - men se her indtil videre....

HLI tilbyder Plan og Geometri måling med MOTOR DREVET ROTOR LASERSENDERE i 1 - 2 og 3 planer - nogle med plumlinier.

HLI tilbyder for nogle af centreringssystemerne IR. Trådløse Laserbeam Detektorer - IR. modtagere sættes så både på Notebooks & PDAs som vist ovenover.

Kun HLI har vaterpas indbygget i nogle af systemerne med 1 arcsek. Planerne justeres ind med HLI prisme-libeller med rødt baggrundslys for knivskarp vater i forhold til tyngdefæltet der hvor du står - 0,0095mm./m. !

Kun HLI benytter Intel Industri-Notebooks for dataopsamling og styring - de er designet for brug i marken og kan tåle drops fra 1 meters højde! Nogle af disse tilbydes endda med IR trådløse pegeskærme for notebook fjernbetjening og andre er bare i mini size.

Kun HLI benytter PDA's evt. i kombination med en notebook - det letter arbejdet i marken at have alle måle data i hånden og bare det at være i stand til at se hvordan et plans nulpunkter refererer til andets palns målinger er ekstremt - alle IR detektorer sender data konstant til vore IR koncepter.

Med et HLI system kan du i PC softwaren opsætte hvordan dit system ser ud - både fysiks layout og dimensioner - du kan også indtaste alle maskindata, navne , dimensioner, lokationer, og mængder af andre faktordata - som alle kan kaldes frem ved fremtidige målinger, - noget som spare tid og giver øget præcision ved opmålinger. Letter vejen til at proffesionel kalibrering eller bare check måling af opretning eller en CNC maskines planer.

Helt unikke systemer til 4 akslet Realtime dynamisk SPINDEL-måling samt ekstremt præcise systemer til måling af lejers centerlinier hvad enten det drejer sig om måling af diselmotores hovedlejer eller bare lejepanders placering i dampturbiner eller papirmaskiner.

Nogle systemer arbejder med IR Trådløs teknologi - det betyder at vore måledetektorer & PC'er kan være dynamisk placerede - men største fordel er jo unægtelig at der ikke er kabler som trækker i dektorene, og bare derved er målingens kvalitet 10 doblet. Hvor mange gange er du ikke startet forfra fordi du var usikker på om kablet blev trukket lidt af en flange / koblings-boltehoved. Derfor ny europæisk norm - fra USA !

Hallo hvor er det smart !

Anvendelighed, brugbarhed, lethed er ofte noget som brugeren sætter højst på ønskesedlen ved sin investering, og netop på dette felt er Hamar Laser LEDENDE ! Firmaet var først med total IR teknik - dernæst først med og stadigvæk eneste med realtime PC teknisk dataopsamling - først med lette pegeskærme og idag arbejder vi med farveskærme i højopløsning samt mulighed for internet dataoverførsel direkte fra maskin målingen.

Spindel opmåling :

Helt unik præcision med REALTIME 4 akslet detektor - giver måling af spindler og CNC samt drejebænke m.v. helt nye unikke dimensioner hvor man faktisk får målt spindlens centerlinie og ikke kun selve projektionen - patenteret for verdens ledende præcision samt ekstrem lethed for brugeren pga. de dynamiske realtidsfunktioner som den 4 akslede detektor giver.

L-700 HLI-webpage info

Centerlinie & Lejecentreringsmåling :

Selvcentrerende BORE-laser, kræver ikke drejning mellem 0 og 180 grader af detektoren da den er 4 akslet og derved ekstrem hurtig opsætning og udførelse af målingen - samt det faktum at man nu kan stole på sin måling da den er dynamisk !

L-705 & L-706 Download

Plan - Linie & Geo-måling ( geometri 1 plan og plumlinier )

L-720 & L-720m download

Begge systemer kan arbejde med flere forskellige softwares. ( Udgår i jan 2003 - de sidste sælges fordelagtigt !)

Erstattes af L-730 serien og L-740,

Se "L - Nyt" til venstre og evt. "Download" for disse nyheder indtil videre.

Benyttes til måling/kalibrering af planer, måleborde og rethed samt vinkelrethed ved hjælp af prismer.

Unikt kan system L-720m få sin sender afmonteret for opspænding i f.eks. en drejebænks kæber.

CNC & Geo-måling ( geometri 1 - 2 & 3 planer samt multiaksler ) :

Alle 3 laser planer roterer og der er endda en laser center linie som projekterer akslens centerlinie ( 6 lasere ialt ).

Helt unik trådløs præcision med op til 4 detektorer på bare 0,5 arcsekunder mellem planerne = 0,00476mm pr. meter.

Kan let via split bobbel prismevaterpas indstilles i vater til 1 arcsekund....ekstremt !.

Disse systemer kan fås i flere forskellig konfigurationer fra 2 til 3 akslede systemer afhænig af hvad du skal benytte dem til

Nyt system lanceres i sept 2002 for yderligere at bringe prisen ned for investeringen - ring os evt.

L-722 & L-723 download

Softwaren Plane 5 giver 3-D resultater på frit valgte overflade designs - her vises nok de 3 mest benyttede i kombination med hinanden - alle planhedssystemer kan arbejde med denne software - kræver dog at man vælger IR detektorer for at auto plotte - klik foto for zoom..

Test os på Data, Tolerancer, Hurtighed og Brugervenlighed - få et demobesøg -

men læs først lidt mere her - vi starter med lidt historie :

Hamar Laser Instrument ( HLI ) er kendt i hele USA - og det firma som alle europæriske laserproducenter helst ikke nævner og undgår sammenligning med, men som er godt at se over skulderen på. HLI er et familie ejet firma som egentligt har nok af jobs på det amerikanske marked, men som et par af os gamle Fixturlaser freaks igen har presset for at gå ind direkte på det europæiske marked. Tidligere og egentlig stadigvæk er det i USA normalt at systemer koster det dobbelte af hvad man kan sælge for i Europa - noget som også tidligere gjorde at man ikke gik ind i Europa - idag har teknologien og seneste udvikling peget i retning af mulige teknikker i hovedsaglig detektorenes ydelser og muligheder båret frugt. Det betyder at Hamar Laser har kunnet skære drastisk i omkostningerne og alligevel kunnet holde samme ekstreme tolerancer - men samtidigt også øge dataopsamlings metoderne og få dem indkoorpereret i de PC baserede systemer.

2 andre faktorer bevirker at vi har turdet tage dette spring : Først det faktum at Hamer Laser ikke kan overgås på opløsning og performance - men samtidigt introduceres på USA største messe i september 2002 nye typer af detektorer samt en serie af low cost lasersendere som kan få os ind på et lavprismarked i Europa, hvor man egentligt ikke endnu ser så meget på selve målingens kvalitet. Sidste faktor er den at nogle nye dataopsamlings computerere snart indføres således at selve laseropretnings ( eller som de jo nu hedder KOBLINGS-OPRETNINGS systemerne ) kan betjenes med endnu mindre knowhow fra brugerens side og samtidigt vil hele slutresultatet betyde at den totale investering i nyt udstyr er mærkbart lavere og i det daglige lettere at nå rigtige resultater med - ja nu kan du sågar sende en rapport til din kunde direkte fra maskinen du står ved via din Hamar Laser pr. e-mail. Glem alt om senere udprintning af rapporter og overførsel til database pc programmer når displayenheden er fyldt op med 90 målinger - nu er det kun din giga-byte hardisk og Intel Pentium version der er grænsen - resten er trådløs forstand !

Hamar Laser Instrument har flere typer af 40 og 75 mm. 1, 4 & 5 akslede Detektorer med InfraRød IR-Dataoverførsel !! Ingen andre har sådanne detektorer til deres lasermåle udstyr. - Derfor er det kun os som kan give dig dynamiske målinger & resultater

- f.eks. kan vi på spindelopmålingen give dig 2-3 koordinater og samtidigt give spindlens slope og retning uden at efterbevæge akslerne !! Ingen anden producent fra Europa tilbyder detektorer som er på 40 mm. med super tynde laser stråler - dvs. vi har mellem 3 til 4 gange så stort et arbejdsområde at arbejde med !

Alle Laseropretnings systemerne er trådløse og sender data direkte til farveskærms notebook endda med fingerpegeskærm - eller hvad med at koble en lille håndholdt PDA ind imellem dig og notebooken ! Vi siger bare "Flexibilitet".

Bemærk at Hamar Laser Instrument lige fra starten i 1965 har kaldt deres systemer for Koblingsopretning - alle andre laserproducenter laver akselopretningsystemer - noget som bare fortæller lidt om hvilken ekspertise der ligger bag vores nye produkter - kun vi ved hvad en god akselkobling er og under hvilke konditioner den kan benyttes og under hvilke tolerancer man skal jobbe dem !

Hamar Laser tilbyder det originale digitale kilerems-opretningssystem, som viser placeringen digitalt på display eller PC og derved tillader remmes termiske justering samt nu unikt også dokumentation i rapportform fra PC. Hvorfor fejlinvestere i en kilerems laser"opretter" og så arbejde med europæisk visuel laserstråle visning - når HLI nu for flere år siden gjorde det digitalt ?

HLI er også Geometrologiske målesystemer som benyttes til planhedsmåling, flangemåling, 1, 2 og 3 plans måling, CNC maskiners kalibrering - specielt ved flytning og renovering, samt målinger af tolerancer ude på store afstande som f.eks skibslængder og tårne og konstruktioner m.v. Disse systemer er baseret på selv drejende ( cirkelslag ) i 1, 2 eller 3 planer og sweepet af laserstrålen fanges af op til 4 trådløse detektorer med mikron opløsning selv på ø 25 mtr.

Kun vi leverer Rotor Lasersendere med 1, 2 og 3 planer og evt. 3 ekstra plumlines som alle er motoriserede og dermed selvdrejende og med en præcision på bare 0,5 arcsekunder mellem planerne, for slet ikke at tale om at man med Hamar Lasers vaterpas faktisk kan sætte en maskin i geo-vater på bare 1 arcsekund i forhold til vor planets tyngdepunkt ! Dette betyder unik dataopsamling af målinger i flere planer hvor referancerne ikke flyttes eller måles gennem prismer og derved opnås mikron og arcsekunders præcision på målingerne = få tusindedeles afvigelser pr. meter man kommer væk fra laser senderen - her arbejder alle andre i Europa på min. 0,02mm./mtr ( opgivet tolerance ).

PRÆCISION & TOLERANCER -

Hamar Laser Instruments Inc. har en præcision som er ca. 8-10 gange bedre end ALLE de nordiske og europæiske "kendte" producenters udstyr, eksempelvis kan nævnes at vores PLANMÅLE system L-722 & L-723 arbejder i vater med 1 arcsekund og at de 3 motoriserede-roterende-laserplaner arbejder med en indbyrdes præcision på ikke mindre end 0,5 arcsekund. ( 1 arcsek. = 0,0047mm. pr. meter = et delta vinkelmål mellem planerne ).

Eksempelvis er Fixturlaser AB's Geo systemer kun nøjagtige til o,o2 mm./mtr og indtil videre har de slet ikke SELV roterende laserplaner,

og Damalini AB. har slet ikke den opløsning og præcision som Hamar Laser systemer har, for slet ikke at tale om HLI ekstrem lette realtids vision software !

Hamar Laser Instruments Inc. er afprøvet og godkendt af BAST & Co. A/S som de absolut bedste GEO SYSTEMER systemer nogensinde set - et unikt produkt !

Husk iøvrigt vor Maskinunderlag - Rustfrie SHIMS - fra Europas største producent Rayhome Ltd. se under Serviceprodukter under main og index !

We Drive, Align, Measure, Calibrate and Control any machinery in any industry !

[HRule Image]

Ny Laserteknologi fra USA som garanterer sin synergi værdi.....

Øgning af produktiviteten er en af nøgleelementerne på succes i dagens industrielle verden. Konstant stigende krav på ydelsen samt kvalitet og service kræver sit for at møde produktionsmålet, og profitniveauet bliver svære at nå.

Nu kan NOR-PRO som det eneste Nordiske firma tilbyde de originale super laser måle systemer fra Hamar Laser Instruments Inc. i hele Norden. Alle har tidligere undgået Hamar Laser på en sådan måde at det var bedre at se og kopiere de enkelte funktioner og systemer som ikke var patant beskyttet. Men er dét slut ! NOR-PRO bryder hermed de Nordiske beskyttede laser grænser og giver direkte de 2 svenske laser producenter konkurance på alle felter - inkl. selvfølgelig Prüfteknik GmbH. fra Tyskland.

NOR-PRO er eneste distributør i NORDEN som giver dig fordelen ved at kombinere transmissionskomponenter med laseropretning og termografiske analyser samtidigt med og konditions overvågningssystemer med Termografiske billede og analyse systemer for total kontrol og ekstrem levetids forlængning :

Vi har arbejdet internationalt med mekaniske akseltætninger og akselkoblinger siden 1986, derfor stoler mange af vore kunder på, at vi finder løsningen som virker, og hvor vore kombinerede produkter hæver effektiviteten.

Derfor har vi nogle af de største og mest internationalt kendte high performance producenter bag os, mere end 2000 ansatte fra firmaer i Europa & USA støtter os og vore klienter med den højest mulige teknologi.

NOR-PRO tilbyder i dag en komplet linie af total flexible koblinger fra flere kendte koblings firmaer i verden, bl.a. TB Woods Inc. en af USA's største og ældste producenter af elastiske koblinger som Sure-Flex typerne.
Koblings-linien er lige blevet fuldendt med den totalt 4-D flexible "Dura-Flex", du skulle spendere lidt læsetid på artiklen om disse service venlige "fyre" samt læse artiklen om termografi på sådanne!

NOR-PRO leverer gennem distribution elastiske koblinger til alle NORDISKE lande for TB Woods Inc.. Danmark og Norge er allerede oppe at køre, og vi arbejder intenst på at få nye distributører i Sverige og Finland.

Opretning af roterende aksler, flanger, bjælker og valser, turbiner, papirsmaskiner osv. har længe været en langsom operation, som involverede kostfulde "shut-downs", med relative usikre  resultater. Nu - kan Hamar Laser Instrument Inc's udstyr give denne vitale præcision med et minimum af stoptid, samtidig med at levetiden på maskinerne hæves og derfor øgning af produktiviteten.
Vi kan tilbyde ingen billige plast systemer - ej heller visuel laser korrigering - kun top kvalitet - selv roterende planer med space tech. lejer for øget præcision.

Den seneste Laser teknologi giver 3-D kontrol måling af alle emner op til ø50 mtr med en extrem præcision på ned til 0,001 mm.; så vel som f.eks. kalibrering af robotter, maskincentre ( CMM / CNC ) samt rapport generering til deres controllere - check Optodyne samt vor Laser-Tech site.

Vi leverer også NEC Thermo Tracers - nye top top kvalitets kameraer - med den højeste ydelse vist på det danske marked - og til prisbillige investeringer, check NEC..

Det er Pro-Aktivt Forebyggende Vedligehold og QC baseret måling !

 

References on support, training or equipment (mixed selected world-wide 1994...2009 ):

Den Danske Vedligeholdsforening - Foreningen Klimaskærm - www.FMS.dk - PH-EL - Happy Horse (Animal Chiropractic, Akupunktur) - PP Rådgivning / ALPM. - TM-Tek - Enervice - X-blow - NUNC - TP Radio - TP Tube - Enervision - KVL - Agri - Cph University - Cph Humanistic Universitet Vedlkigehold - Brocon-Termografi/Tim-Termografi - Migatronic - Banedanmark ( DSB ) - Force - DK-Teknik & Miljø - SIEMENS Windpower / BONUS ENERGY - SEAS A.m.b.a. - DONG - Det Danske Forsvar ( Danish Defence) - COWI - Rambøl - Diverse Fjernvarme Centraler - Forskningscenter Bygholm - Shell Danmark & Martin E. Leo Sp/f - Esmar Simonsen KPI - United Seafood ( alle 3 Færøerne ) - Novotek Finland Oy. - Sony Ericsson AB. (Termocams ) - Avestas AB. - Boliden AB - SJ (Svenske Jernbaner) - STORA ENZO - Norsk Teknisk Universitet (www.ntnu.no) - New Elektronik - Danfoss, Grundfos, AP. Møller, Tivoli, Mærsk Oil & Gas - Olesen & Jensen O&J - ENV SEAS - Danish Royla Bio University (KVL) - LEGO - F.L. Schmidt & Co. - FLS Miljø - Royal Danish Navy - Scandlines - Rexnord International Inc. - Bang & Olufsen B&O - MAN B&W - Burgmann Dichtungswerke AG. KG. - KE-Burgmann - NUNC - ColoPlast - DONG - ELSAM - ABB - Micon - Vestas - ASEA - NORCEM - Cementa - Phillips Petroleum P66 - Statoil Norway & Denmark - Scanraf (Sverige) - Kuwait Petroleum - Emerada Hess (danish sector) - Ålborg University - Volvo United Turbine - FMC - Mercedes AG. Germany - Rexnord Conveying Equipment Inc. - Linkbelt Inc. - Camlock - SEAGATE inc. - TORM - Crecent Marine Services - Clipper Vonsil Shipping Lines - Wärtsila Straightning - Lohja Cement Oy. - Partek Cement Oy - Tampere Rotor - Tamair - Tamrock - KONE Oy - Costa Boda - John Crane - Flexibox - Metastream - Thomas Coupling Operation Inc. - Fastlock - SPM Instruments - Rayshim Rayhome Ltd. - COWI - Rambøll - NCC - Eegholm - GD Diesel - SR Automation - Sensotest - ebs Autom. Termographie - ICOData - TROTEC GmbH. - SAT Infrared Technologies Ltd China - SDS-Infrared HK. - NEC Avio Infrared Ltd. Japan - ElectroPhysics USA - Automated Precision Inc. USA - Hamar Laser Inc. USA - Hyatt industries Vancouver - Retrotec Inc. Canada - Gilbratar Water Supply - Huge amount of Nordic building companies as well as many many energy calculation and approval companies into the building branches, and further help of start to many smaller IR and Blowerdoor service companies. - ask us for more !

   Global Thermography, IR CVS, Security & Laseralignment Consultancy, Training & Sales also to OEM's.

NOR-PRO - Lärkesholm 506 - Lärka Sjöhult Farm - SE-28692 Örkelljunga, Sweden · Tel = +46 705 171515

Sverige & Int. Euro....: +46 705 171515 ( CET 08:30 - 20:00 ).
Danmark .................: +45 2612 1111 ( CET 08:30 - 20:00 ).

Int. e-mail................: post@nor-pro. dk ( hint click the little NOR-PRO logo in lowest left corner ).

Office Address..........: Lärkesholm 506 - Lärka Sjöhult Farm - SE-28692 Örkelljunga, Sweden

Trademark & Copyrights 1998-2011 by Jannick Halben, NOR-PRO & parteners.

Last modified: 11 January 2011 - NEW SWEDISH COMPANY INFO !